Bemutakozás

Bemutakozás

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm abból az alkalomból, hogy intézményünk, a Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Honlapját olvassa! Olyan iskola kialakítására törekedünk, mely szeretettel fordul a gyermekekhez, felkészít a tanulmányok sikeres folytatására, diák és pedagógus egyaránt jól érzi magát, s eredményeikkel a szülők és fenntartónk is elégedettek. Munkánk során folytatódhatnak azok a sikerek, melyek az angol nyelvtanításhoz, a matematika-informatika oktatásához, a művészeti és sporteredményekhez köthetők.Pedagógiai Programunk végrehajtása során törekszünk a felmerülő tapasztalatokat, igényeket beemelni rendszerbe, illetve a szükséges változtatásokat elvégezni annak reményében, hogy az iskolánkat választó s tanulmányait intézményünkben befejező diákok számára tervezhető perspektívát nyújthassunk. A minőségfejlesztési csoport szervezett tevékenysége és visszajelzései segítik a tervező munkánkat, tevékenységünk eredményességét és a problémák megoldását.Eredményként könyveljük el az elmúlt tizenöt év innovációs tevékenységeinek eredményét, mely abban is mérhető, hogy a demográfiai hullámvölgy ellenére iskolánk tanulólétszáma nőtt, illetve a kapacitás maximumán stabilizálódott, valamint rugalmasan tudtunk alkalmazkodni az intézmény felé megjelenő elvárásokhoz. A kéttannyelvű oktatatás, az IKT alkalmazása a tanítási órákon, a nemzetközi kapcsolatok kiteljesítése, a többcélú kistérségi társulásban betöltött szerepünk mind az intézmény megkerülhetetlen voltát jelzik és azt, hogy a partnerközpontú működés eredményes lehet. Az utóbbi évek infrastrukturális beruházásai megteremtették a pedagógiai munkánk technikai feltételeit, melyek szintén az intézmény versenyképességét növelték.Elmondhatjuk, hogy intézményünk jó úton jár, megfelelően képviseli a hagyományokból fakadó értékeket, tantestületünk kész az új körülményekhez szükséges alkalmazkodásra. Iskolánk képes a hátránnyal indulók segítésére és az átlagostól eltérő tehetségűek fejlesztésére is. Teljesítményünket elismerte a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány is azzal, hogy 2007-ben Az Év Nevelőtestülete Címet adományozta iskolánknak. Büszkék lehetünk, hogy Jász – Nagykun – Szolnok Megye Közgyűlése a nemzetközi kapcsolatok bővítése, az európai kultúra megismertetése terén végzett iskolai munkánkat 2012-ben Európa Díjjal jutalmazta.Iskolánkat, programunkat azoknak a családoknak ajánljuk, akik számára fontos az anyanyelvi kultúra, az angol nyelv magas szintű ismerete, az infokommunikációs eszközök praktikus használata, akiknek fontos a világra nyitott, a természet iránt érdeklődő gyermek. Azoknak, akik számára fontosak a magyarság hagyományai és az európai kultúra, szellemiség.Remélem honlapunkon keresztül érdekes, színes iskola képe tárul ön elé, és megfelelő információkhoz juthat intézményünkről. 

Szécsi Pál

Intézményvezető