INTÉZMÉNYVEZETŐI KÖZLEMÉNY IV.

INTÉZMÉNYVEZETŐI KÖZLEMÉNY IV.

Tájékoztató a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozást 2020. április 6. és május 21. között tartják.

Az intézmény honlapján, a helyben szokásos módon közzétételre került, hogy Törökszentmiklós egész területe intézményünk felvételi körzetébe tartozik. A Karcagi Tankerületi Központ a Közoktatási Információs Rendszerből leszűrte intézményenként, hogy kik a tanköteles gyermekek és ezt az adatbázist megküldte a kötelező felvételt biztosító intézményeknek.

Amennyiben Ön a kötelező felvételt biztosító intézménybe szeretné gyermekét beíratni, nincs további teendője, a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatban foglaltak alapján gyermeke 2020. április 28. napján hivatalból felvételre kerül a kötelező felvételt biztosító intézményvbe a nélkül, hogy Ön jelentkezne.

Amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító intézménybe szeretné gyermekét beíratni, akkor 2020. április 6. napjától 2020. április 24. napjáig felvételi kérelemre irányuló szándéknyilatkozatot nyújthatnak be – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon, vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általuk választott intézménybe, lehetőség szerint a KRÉTA felületen keresztül.

Intézményünk esetében ezt az alábbi módokon tehetik meg:

 

Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

5200 Törökszentmiklós, Hunyadi út 6.

E-mail:

titkarsag@hunyadi-tsztm.sulinet.hu

Telefon:

800-1600

06 56 390-092

06 56 390-255

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy amennyiben lehetséges, a szándéknyilatkozat megtételéhez az online ügyintézés lehetőségét válasszák, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik. (A https://eugyintezes.e-kreta.hu/ címen található eÜgyintézési felület jobb felső sarkában lévő ‘Bejelentkezés’-gombra kattintva, majd az   – funkciót kiválasztva hozhatnak létre ideiglenes belépési jogosultságot az általános iskolai beiratkozáshoz.

Különösen indokolt esetben lehetőség van a személyes úton történő szándéknyilatkozat tételére. Ehhez kérjük a fenti telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést.

A nem körzetes tanulók esetében a felvételről az intézmény legkésőbb 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

A felvételről szóló értesítésben az iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021-es tanítási tanév első napján kerül sor.

A beiratkozáshoz

  • a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonatot,
  • személyi azonosító igazolványt,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),
  • szülői nyilatkozatot a szülői felügyeleti jogról kell benyújtani.
  • Amennyiben gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, rendelkeznek szakértői véleménnyel vagy hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozattal, az ezeket igazoló okiratokat kell bemutatni.

Törökszentmiklós, 2020. 04. 01.

Megértésüket, együttműködésüket köszönve, tisztelettel:

Szécsi Pál intézményvezető