Sajtóközlemény: EFOP 3.3.5 -17-2017-00031

2018. 06.11.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN


A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása című pályázatára. A Magyar Állam és az Európai Unió 238,10 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósíthatja meg programjait.

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00031 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása című projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulási módszerek kísérleti megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

Ennek érdekében a működési területén kijelölt intézményekkel együttműködve olyan stratégiát dolgozott ki, melynek középpontjában az értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó iskolai tanulás megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az EU ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése áll.

Tematikus napközis és tematikus bentlakásos tanulási alkalmakat valósít meg, mely során a pedagógusok az Oktatási Hivatal által az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukció keretében kifejlesztett tartalmakat alkalmazzák. A lebonyolítás időszaka 2018 és 2019 júniusának 3-4. hete. A megvalósítás 2 éve alatt a Pályázat 4762 fő gyermeknek biztosít élményeken alapuló táborozási lehetőséget. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló 182 tematikus napközis és 22 tematikus bentlakásos táborban 102 pedagógus, 11 fő animátor pedagógus, 11 fő önkéntes és 22 fő közösségi szolgálatot teljesítő diák működik közre.

 

Kissné Soós Ágnes
projektmenedzser