Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is. Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 6. telefon: 56/390-092 e-mail:…
Tovább

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást. Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A…
Tovább
Tájékoztató a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Tájékoztató a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

INTÉZMÉNYVEZETŐI KÖZLEMÉNY IV. Tájékoztató a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról Tisztelt Szülők! A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozást 2020. április 6. és május 21. között tartják. Az intézmény honlapján, a helyben szokásos módon közzétételre került, hogy Törökszentmiklós egész területe intézményünk felvételi körzetébe tartozik. A Karcagi Tankerületi Központ a Közoktatási Információs Rendszerből leszűrte intézményenként, hogy kik a tanköteles gyermekek és ezt az adatbázist megküldte a kötelező felvételt biztosító intézményeknek. Amennyiben Ön a kötelező felvételt biztosító intézménybe szeretné gyermekét beíratni,…
Tovább
Iskolanyitogató program 2020

Iskolanyitogató program 2020

Az "Iskolakóstoló" után, Szülői fórummal kezdetét vette a beiratkozásig tartó "Iskolanyitogató programunk".Az érdeklődő szülők megismerkedhettek a leendő elsős tanítókkal: Deákné Kovács Magdolna, Révi - Gulyás Anita és Gyurikáné Rédai Noémi pedagógusokkal; majd Szécsi Pál intézményvezető prezentációját nézhették meg a Hunyadi ajánlatáról melyet a gyermekek nevelése, oktatása, a közösségalakítás folyamatában nyújt. Karáné Banka Csilla idegennyelvi munkaközösség-vezető az angol kéttannyelvű oktatásról, annak specialitásairól, az egyediségéről tartott bemutatót, kiemelve a nyelvtanulás nyelvtanítás fontosságát és iskolánk ezen a téren elért sikereit.Az elkövetkező hetekben a szülők bemutató órákat tekinthetnek meg, míg a gyermekek játékos, izgalmas, vidám,…
Tovább
Hunyadi együttműködése a HiperSuli programban

Hunyadi együttműködése a HiperSuli programban

Telenor HiperSuli. A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola és a Hunyadi együttműködése a HiperSuli programban.A digitális módszertani együttműködés segítségével az IKT egyre inkább bevonul a mindennapi oktatási folyamatokban. Az ilyen képzések, konzultációk segítik, hogy iskoláink a legfrissebb információk birtokában alkalmazzák a technológiai fejlesztéseket.Köszönjük a lehetőséget!Reméljük a folytatás következik!
Tovább
Művészeti alprogram: Szabó Magda kiállításon iskolánk 5.b osztálya

Művészeti alprogram: Szabó Magda kiállításon iskolánk 5.b osztálya

Művészeti alprogram: Szabó Magda kiállításon iskolánk 5.b osztályaFábián Ida pedagógus vezetésével az "Élménysuli" program keretében tanulóink megtekintették a híres író életét bemutató kiállítást. Ötödikeseink megismerkedtek az írónő életével, műveivel. Láthattak díszlettervet, bábot, részletet az Abigél című filmből.Iskolánk részese a Komplex Alapprogramnak. Az Élménysuli, digitális, logikai, művészeti, testmozgás és életgyakorlat-alapú alprogramjaival nyújt segítséget a tanítási - tanulási folyamat kialakításában.
Tovább
Hunyadis Szivacskézi!

Hunyadis Szivacskézi!

Ma zárult az "Ovi - kézi" az Iskolakóstoló program első félideje... A sport és mozgás iránt érdeklődő óvodások és szüleik megismerkedhettek a lehetőségekkel, az edzőkkel, pedagógusokkal.A folytatás következik!Indul az "ISKOLANYITOGATÓ" program. A gyermekeket és szüleiket várják a tanító néni és a testnevelő.A február 4 - i tájékoztató után csoportokban folytatódik a játék, a sportolás...
Tovább