NFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI HUNYADI MÁTYÁS MAGYAR – ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

NFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI HUNYADI MÁTYÁS MAGYAR – ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az „Iskola 2020”köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című EFOP 4.1.2 -17 kódszámú pályázati program keretében a Karcagi Tankerületi Központ a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése című EFOP 4.1.2.-17-2017-00058 azonosító számú projekt keretében a 2020 novemberében sikeresen lezajlott közbeszerzési pályázat eredményeképpen a beruházás elkezdődött.

A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskola székhelyintézménye 549 241 601 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból finanszírozott.

Az infrastrukturális fejlesztés a meglévő két szintre ráépítéssel, egy új emelettel bővül, közel 1200m2-rel. Az új részen kerül kialakításra 3 szaktanterem (természettudományos, művészetoktatási, nyelvi labor), 3 kisebb terem, 2 kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem, tanári szoba, irodák.

A meglévő szinteken is átalakítás lesz, melynek következtében megfelelő méretű tanterek, informatika terem, könyvtár, ebédlő kerül kialakításra.

Az intézmény a projekt befejezésekor módszertani megújulást támogató, befogadó iskolai környezettel várja tanulóit.

  1. február 1-vel az épület kiürítése megtörtént, a kivitelező munkálatokat elnyerő NÁDÉP Építőipari és Szolgáltató KFT elkezdte a munkálatokat.

Az intézmény közel 440 tanulóját, pedagógusokat, bútorzatot, taneszközöket kellett elhelyezni a zavartalan oktatás megszervezésével. Törökszentmiklóson, 6 helyszínen, Tiszatenyőn pedig egy helyen zajlik az oktatás. Az egyeztető tárgyalásokat, a szerződéskötéseket a Karcagi Tankerületi Központ vezetője, Sági István tankerületi igazgató úr összehangolta. A jelenlegi helyszíneken minden feltétel adott a tanulóifjúságnak a zavartalan tanuláshoz.

Pálinkás Ágnes

intézményvezető-helyettes
155809357_2144509819013974_4504859880310771744_o.jpg